Actueel

  • Grote belangstelling bij Grote Verkoop
    Grote belangstelling bij Grote Verkoop
  • Het nieuwe gedeelte
    Het nieuwe gedeelte

Uitbreiding Lichtpuntloods 

De Lichtpuntloods is onlangs fors uitgebreid en totaal vernieuwd. Achter het bestaande gedeelte is een nieuwe loods gebouwd van 900 m2. De uitbreiding was noodzakelijk wegens structureel ruimtegebrek. Er komen zoveel goederen binnen dat het magazijn te klein werd. Daarnaast is het vloeroppervlak van de winkel zelf aanzienlijk uitgebreid. Met in totaal 4300 m2 vloeroppervlak zijn we de grootste kringloopwinkel in Noord-Nederland. 

Infobalie Lichtpunt

Het blijkt steeds weer dat veel mensen niet op de hoogte zijn van wat Lichtpunt allemaal doet en wat het achterliggende doel is. Om deze reden is er bij de ingang in de Loods een infobalie ingericht. Deze wordt bemand door vrijwilligers. Bij de infobalie worden ook producten verkocht die door bewoners uit de Opvangboerderij zijn gemaakt, zoals kaarsen en kleinmeubelen van steigerhout. Wilt u meer weten over Lichtpunt of bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk, dan bent u van harte welkom!

 

Doel & Missie

De opbrengsten uit de Lichtpuntloods komen geheel ten goede aan de Opvangboerderij van Lichtpunt, eveneens gevestigd in Kollumerzwaag. Hier worden mensen opgevangen die tussen wal en schip zijn geraakt, veelal ten gevolge van psychosociale problemen. Lichtpunt begeleidt en ondersteunt deze mensen. Dit gebeurt door een team van professionele beroepskrachten, ondersteund door mentoren en vrijwilligers.

Onze missie is vanuit christelijke waarden een veilige setting bieden aan mensen in nood. In Mattheus 25:40 staat: "In zoverre u dit aan één van Mijn minste broeders gedaan hebt, hebt u het Mij gedaan".

Vanuit deze grondhouding willen we onze kwetsbare medemens ten dienste zijn.

 

We nodigen u van harte uit om meer te lezen over het werk van het Lichtpunt en de nieuwe Lichtpuntkrant

 

Van het vrijwilligerswerk in de Lichtpuntloods is een sfeerimpressie gemaakt. Deze is te zien op de homepage.