Vrijwilliger van de maand Geale de Haan

Deze maand in de spotlight..
 
De vrijwilliger van deze maand is Geale de Haan uit Drachten. Van geboorte een Westereender, werkzaam geweest als opperman in de bouw, hier in Nederland maar ook wel in Duitsland.
 
Geale is al een jaar of vijftien, twintig actief bij Lichtpunt, begonnen als chauffeur en later als bijrijder bij, helaas, wijlen Johannes de Jong. Samen hebben ze heel wat spullen bezorgd en opgehaald, meest in Groningen, Friesland en Drenthe. Mee door de ziekte van Méniëre gedwongen, helpt hij nu veel al bij het lossen en laden van de vrachtauto’s,  brengt spullen mee naar de afdelingen waar ze verkocht worden. Ook buiten de “normale” werktijden wordt er niet tevergeefs een beroep op hem gedaan als een auto gelost moet worden, die de volgende ochtend om een uur of vijf weer op de rit moet.
 
Dit alles op een bescheiden en weinig opvallende manier, hoewel het voor ons, als zijn collega’s, duidelijk is dat hij veel plezier in het werk heeft. 
Redenen voor dit werkplezier o.a. het helpen mede mogelijk maken van de opvang van mensen die tussen wal en schip zijn geraakt. Het goede doel, maar zeker ook de uitstekende onderlinge sfeer. In zijn eigen woorden: “Daar is niks mis mee, ja er is wel eens wat maar ik heb in al deze jaren hier nog nooit ruzie met een collega gehad. Al denk ik soms weleens; hier zijn net zoveel bazen als arbeiders.”
In al die jaren is de inmiddels zevenenzeventig jarige Geale met plezier naar het werk gegaan want je bent lekker bezig. 
 
Ook heeft Geale samen met zijn vrouw Tsjiske gedurende een jaar of tien kleding naar Polen gebracht, dit was na de vreselijke ramp in Tsjernobyl. Ook ontzettend dankbaar werk, fijn om te mogen doen.
 
Geale is niet aan een bepaalde kerkgemeenschap verbonden maar heeft wel een levensovertuiging. Hij gunt ieder zijn eigen geloof en overtuiging en heeft ook veel respect voor de vaardigheden en het vakmanschap van de collega’s. Het hele gebeuren van Lichtpunt ervaart hij als een soepel draaiende organisatie.
Namens de redaktie willen we je graag bedanken voor je inzet en dat we een kijkje mochten nemen in wat jouw beweegt om “één van ons” te zijn.

Uit naam van ons allen!!